Välkommen att söka till läsåret 2018-2019!

  • 2016-puff-folkhogskola

    2016-puff-folkhogskola
  • 2016-puff-omskolan

    2016-puff-omskolan

Här på Grimslövs folkhögskola får vi möjlighet att arbeta med och kombinera många olika material. KHD var den enda folkhögskoleutbildning jag hittade med det upplägget och det lockade mig.

Bergs- och Forsguide håller kursinformation på friluftseventet Utehelg i Stockholm 18-19 maj.

Låt Grimslövs folkhögskola bli din nästa hållplats i livet!