Personliga fysiska tester

Det ges möjlighet för dig som deltagare att genomföra olika fystester.

Det är tester från bland annat fysprofilen (Squat jump, Chins, Harres test, Brutalbänk mm.)

Cooperstest

Beeptest

Anaerobtest

Koordinationstest

Rörlighetstest

Hälsoprofilbedömning (HPB) tillsammans med Hälsa/Friskvård