Etik

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna inblick i de grundläggande etiska frågeställningarna samt att ge deltagarna möjlighet att öva sig i olika etiska ställningstaganden.

Mål

Kursens mål är att ge deltagarna redskap för, och träning i, att möta de etiska frågeställningar som vi ställs inför i livet samt att ge deltagarna en ökad förståelse för andra gruppers och individers etiska ställningstaganden.

Innehåll

Kursen baseras på teoretiska lektioner där diskussioner utifrån d eltagarnas egna erfarenheter och reflektioner utgör en bärande del. Diskussionerna utgår bl.a. från fallbeskrivningar, noveller, filmer, rollspel och 4-hörnövningar på följande teman:

  • Hur ser det ut runt omkring mig och vilka är de etiska frågeställningar som möter mig i vardagen?
  • Hur ser min självuppfattning ut?
  • Hur fungerar jag i grupp?
  • Hur hanterar jag konflikter?
  • Vilka är de olika etiska perspektiven och vilka konsekvenser kan de få?