Kundalinyoga

Syfte

 • Få pröva och använda kundaliniyoga som träningsform.
 • Få viss inblick i filosofin inom yoga.

Mål

 • Bli mera medveten om kroppen som en helhet.
 • Hitta andningen som verktyg att utöva rörelser och kunna vila i sin andning.
 • Hitta stabilitet och lås runt bäcken – bål – skuldror.
 • Hitta avslappning i positioner.
 • Bli medveten om kroppens gränser och möjligheter.

Innehåll

 • Fysisk yogaträning med olika positioner och rörelser.  Andningen synkroniseras till rörelserna.
 • Andningsövningar, andningsmedvetenhet
 • Meditation
 • Mantran
 • Viss teori
 • Avslappning