Massage

Syfte

att få inblick i massagens avslappnande och lugnande effekt

Mål

  • kunna ta emot och ge enkel klassisk svensk massage samt avspänningsmassage
  • finna lugn och avspänning i massage och beröring

Innehåll

  • massagens historiska bakgrund
  • massagens olika effekter på kroppen
  • avslappnande massagegrepp
  • lära känna vissa akupressurpunkter
  • avslappningsträning
  • andningsövningar