Meditation

Målsättning

Målet för kursen är att ge deltagaren tillfälle att pröva olika meditationstekniker.

Dessa tekniker kan ge:

  • Djupare avspänning och harmoni.
  • Ökad koncentrationsförmåga.
  • Mer energi.
  • Ökad medvetenhet om sig själv och andra.

Huvudmoment

En teoretisk bakgrund ges, vetenskaplig förklaring om hur hjärnan påverkas av meditation och hur den kan användas för att förbättra hälsa och välmående.

Tekniker som används är:

  • Traditionell sittande meditation. Andning, medvetenhet och avslappning är viktiga moment i samtliga tekniker.
  • Sångmeditation.
  • Rörelsemeditationer t.ex. gångmeditation och meditation efter österländska läror.

Utvärdering

Enkät och samtal.

Litteratur

Tidningsartiklar ur dagspress och tidningen HÄLSA.