Film

Vi börjar med filmens historia och går därifrån vidare till filmanalys.

Därefter är det dags att börja skriva manus till en egen kortfilm. Klassen får olika teman att arbeta med, men det finns även utrymme för egna filmidéer.

Efter manusskrivande och eventuell rollbesättning följer filmning och redigering.

I slutet av vårterminen anordnas en liten kortfilmsfestival med årets filmproduktion.

Skolan har samarbete med Öppna kanalen Växjö, vilket innebär att det finns möjlighet att visa filmerna för en bredare publik via tv.