Ledarskap – praktik

Motionsledarpraktiken är en praktisk del i träningsläran där ni håller i ledarskapet för en lektion och återkopplar de fysiska kvaliteterna: styrka, rörlighet, uthållighet, koordination praktiskt.

Att lära sig att sätta ihop och planera ett lektionspass:

Passupplägg:

– Inledning

– Huvudaktivitet

– Avslutning

Efter genomförd lektion:
•Feedback från utvald grupp

Huvudsyftet med feedback är att hjälpa!

•Feedback ska vara:
 -Beskrivande
-Specifik och konkret
-Ges i rätt tid
-Ges i lagom dos – tre punkter : innehåll – genomförande – tydlighet