BIDRAG FRÅN FAMILJEN KAMPRADS STIFTELSE

Vi är oerhört tacksamma, glada och stolta att Ingvar Kamprad på sin 90-åriga födelsedag den 30 mars, valt att genom Familjen Kamprads stiftelse försorg, ge oss på Grimslövs folkhögskola ett bidrag på 250 000 kr.

Gåvan kommer vi att använda så att den kommer alla våra studerande och vår undervisning till del över en längre tidsperiod.

Vår avsikt är därför att under året skapa en egen frilufts bas och uteklassrum i skolans lummiga parkatmosfär, en friluftsbas som kommer att kunna nyttjas 24 timmar om dygnet.

En minnesplatta kommer att påminna alla besökare om hur friluftsbasen tillkom och varifrån medel sköts till.

Stort grattis på födelsedagen önskar vi Ingvar Kamprad från oss alla på Grimslövs folkhögskola!!

Ett fyrfaldigt leve för Ingvar, han leve:
HURRA, HURRA, HURRA, HURRA.
Folkets jubel!!!!!

Med Vänliga Hälsningar

Uffe Tannerfalk
rektor