Etableringskurs

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Grimslövs folkhögskola Etableringskurs för nyanlända.

Syftet med Etableringskursen är att skapa förutsättningar för  en gynnsam språkutveckling för människor som saknar färdigheter i att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Målet är, att deltagarna ska få ökade färdigheter i att kunna uttrycka sig i tal och skrift, få kännedom om hur den svenska arbetsmarkanden/arbetsplatserna fungerar och hur närsamhället fungerar.

I kursen ingår:

  • Teoristudier – språkinlärning, kommunikation, läs- och skrivträning
  • Lärande i arbetet – praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats med en handledare
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Kreativa aktiviteter

Kursansvariga lärare:

Marina Hedvall -Tućan och Susanne Blomqvist

Mer information om kursen lämnas av Sirpa Gladenbring

sirpa.gladenbring@kronoberg.se
 
Etableringskurs