Etableringskurs

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Grimslövs folkhögskola Etableringskurs för nyanlända.

Syftet med Etableringskursen är att skapa förutsättningar för  en gynnsam språkutveckling för människor som saknar färdigheter i att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Målet är, att deltagarna ska få ökade färdigheter i att kunna uttrycka sig i tal och skrift, få kännedom om hur den svenska arbetsmarkanden/arbetsplatserna fungerar och hur närsamhället fungerar.

I kursen ingår:

  • Teoristudier – språkinlärning, kommunikation, läs- och skrivträning
  • Lärande i arbetet – praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats med en handledare
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Kreativa aktiviteter

Kursansvarig lärare:

Marina Hedvall -Tućan

Mer information om kursen lämnas av Marina Hedvall-Tućan

marina.hedvall.grimslov@folkbildning.net

Etableringskurs

 

Etableringskurs