Folkhögskolans dag 5 maj 2012

Grimslövs folkhögskola: 11.00-14.00

Folkhögskolans dag firas i samband med Elevförbundsfesten
KHD.s verkstäder är öppna
Turism och Hälsa/Friskvård finns på plats i sina klassrum
Allmän kurs ger information

Alvesta: 11.00-14.00

KHD utställning på Alvesta järnvägsstation
Utställningen pågår 21/4 – 23/5

Växjö: 11.00-14.00

Hälsa/Friskvård erbjuder massage på Resecentrum
Turismlinjen, Allmän kurs Kultur/Kreativ media, Allmän kurs Friskvård med helhetssyn och Allmän kurs Motion/Idrott träffar du på Stortorget/Speakers Corner/Linnégallerian