Grimslövs folkhögskolas stipendiater 2016-2017

Stort grattis!

På bilden syns från vänster: 
Mikael Mattsson – Allmän Motion Idrott, Sanna Karlsson – Allmän Friskvård, Julie Nsereko – Allmän Friskvård, 
Madeleine Sandström – Allmän Kultur Kreativ media, Andreas Hansson – Allmän Friskvård, Julia Eklund – KHD,
 Sammy Safa – Allmän Motion/Idrott, Camillo Patron – Allmän Motion/Idrott och Joakim Zickert – KHD