Historia 2

Granskning av historiskt källmaterial

Syfte

  • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar
  • Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar

Huvudmoment

  • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper samhällen.
  • Hur historia används inom olika kulturformer (film, litteratur och musik)

Arbetsformer

Övning i muntlig och skriftlig presentation samt utveckling av användandet av datorprogram som Word

Litteratur
Huvudbok: väljs läsårsvis
Referenslitteratur