Idrott och Hälsa (Motion)

Syfte

 • Att ge deltagarna olika fysiska aktiviteter som skall inspirera till eget tränande
 • Att ge deltagarna kunskap teoretiskt/praktiskt om fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet ur en hälsoaspekt
 • Att deltagarna får en insikt för spänningsreglering
 • Att ge deltagarna naturupplevelser/friluftsliv

Kursmoment

 • Olika typer av fysisk aktivitet som bollspel, rytmik, lekar o.s.v.
 • Uthållighet ur en hälsoaspekt teoretiskt/praktiskt
 • Styrketräning ur en hälsoaspekt teoretiskt/praktiskt
 • Rörlighet teoretiskt/praktiskt
 • Koordination teoretiskt/praktiskt
 • Plyometrisk träning
 • Avslappning praktiskt
 • Pausmassage
 • Friluftsliv
 • (Livräddning, HLR)

Arbetssätt
Lektionerna innehåller i huvudsak praktik med inslag av teori kopplat till gruppens och individens förutsättningar. Möjlighet att få råd till individuell träningsplanering ges utanför lektionstid.