Allmän och praktisk information

Grimslövs folkhögskola är en internatskola med plats för ca 100 boende.

Citat från Grimslöv Folkhögskola

90 minuter i veckan har vi tillvalsämnen. Då får man träffa och umgås med de som går andra kurser, det är kul. Jag har valt Film & Lyrik. Lisa Wahlgren, Allmän Friskvård

Citat från Grimslöv Folkhögskola

När jag blev arbetslös sökte jag till skolan. Det har hittills fungerat perfekt för mig, jag har fått ett avbrott i vardagen och en chans att komma på vad jag vill göra i framtiden.Birgitta Pettersson, Allmän Friskvård

Antagningskrav

Allmän kurs ställer normalt inga formella antagningskrav förutom att du måste ha fyllt 18 år. De studerande startar på olika nivåer beroende på förkunskaper och tidigare studier. De yrkesinriktade kurserna har ibland antagningskrav som anges i kurspresentationen. På Grimslövs folkhögskola kallar vi sökande till intervju innan antagningsförfarandet startar.

Behörighet till högskola

En del studenter väljer folkhögskola för att bli behöriga att läsa vidare på högskola. Vad du måste läsa och hur länge beror dels på vad du studerat tidigare och dels på vilka behörigheter du önskar uppnå. För information om vilka behörighetskrav som olika högskoleutbildningar ställer, läs informationsmaterial från universiteten/högskolorna, från Högskoleverket och från Verket för högskoleservice, VHS. När du vet vilken behörighet du behöver kan vi berätta om och hur du får det på Grimslövs folkhögskola.

På allmän kurs får du studieomdöme

På folkhögskolans allmänna kurs får du inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga.
Studieomdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Ansökan

Du ansöker direkt till Grimslövs folkhögskola på en särskild blankett. Denna blankett hittar du i katalogen. Du kan även beställa den från oss eller ladda ner en från vår hemsida.

Vill du veta mer?

folkhogskola.nuHar du frågor av mer allmän karaktär kan vi rekommendera dig att söka information på www.folkhogskola.nu eller ringa Folkhögskolornas informationstjänst. Vill du tala mer specifikt om någon utbildning eller vill veta mer om Grimslövs folkhögskola hör du av dig direkt till oss på

Tel: 0470-763700

Mail: fh-grimslov@ltkronoberg.se