Låt Grimslövs folkhögskola bli din nästa hållplats i livet

Vision

Vår vision är att Att göra skillnad och på det viset bidra till Landstinget Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län.
Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för alla våra studerande.

Verksamhetsidé och Inriktning

Tillsammans skapar vi förutsättningar för kunskaper genom studier och upplevelser med inriktning på Hälsa, Friskvård och Kultur i ett brett perspektiv.
I enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Landstinget Kronobergs hälsopolicy, ger vi alla våra studerande på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling, med fokus på hälsa, friskvård och kultur.

 

Vad ska jag tänka på när jag väljer utbildning och folkhögskola?

Välj först en skola där du tror att du kommer att trivas!
Bästa sättet att ta reda på det är att göra ett besök hos oss innan du bestämmer dig. Kom till vår skola, träffa vår mycket kompetenta personal, se vårt trevliga internat och våra fina omgivningar.

Ekologiska livsmedel är kanske viktigt för dig? Våra  ekologiska livsmedel närmar sig 25% av de totala inköpen och målet är minst 30 %. Ekologisk frukost serveras och utöver det försöker vi att servera minst en ekologisk måltid i veckan. Vi är dessutom Aranea certifierade och arbetar aktivt med miljöfrågor för en hållbar utveckling.

Helhetsbedömningen av verksamheten på Grimslövs folkhögskola just nu är att  96,1% av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda. Våra populära särskilda/mer yrkesinriktade kurser ligger, år efter år, på ”20 i topplistan” av alla landets folkhögskolor när det gäller antalet sökande per plats. Det är konkurrens om platserna på vår populära folkhögskola!

Att läsa på folkhögskolan är annorlunda jämfört med andra studieformer, vi tror nämligen på att förena teori och praktik och att låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Hos oss studerar du ofta ämnesövergripande och vi försöker utgå från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Ditt aktiva deltagande i gruppen är mycket viktigt, du är med och påverkar din utbildning  i ett växelspel med andra.

Vad krävs för att bli antagen till Grimslövs folkhögskola?

Vi gör en bedömning av de sökandes behov, förutsättningar och försöker skapa studiegrupper som är sammansatta av deltagare med olika kön, åldrar och erfarenheter.
Stor vikt läggs vid din inställning, attityd och motivation till att studera hos oss.

Vi ser gärna att du som söker till oss vill bo på vårt internat under studietiden. Det ger dig en social gemenskap som bidrar till att de kunskaper som undervisningen ger fördjupas i möten och samtal på fritiden.

De formella förkunskapskrav som varje kurs kräver hittar under respektive kurs.
Ring eller e-posta till oss och boka in en tid för ditt besök.

Ta chansen att vistas i en ny utvecklande miljö!

Vi ses!