Matematik 1

Matematikens språk 1 motsvaras av matematik 1a, b eller c.

Syfte
Du får möjlighet att utveckla och bredda din förmåga att arbeta matematiskt och utveckla din förståelse för matematikens begrepp och metoder.

Kursmoment

  • De fyra räknesätten
  • Negativa tal
  • Bråkräkning
  • Potenser
  • Procent
  • Ekvationer
  • Geometri
  • Sannolikhetslära
  • Statistik
  • Funktioner (1b, 1c)

Arbetssätt
Individuellt anpassat arbetssätt. Såväl planering som upplägg utarbetas efter ditt behov. I matematikgrupperna läser man matematik på alla nivåer (1-3).

Kurslitteratur
Diskuteras fram i samband med kursstart utifrån dina framtidsplaner och behov av matematikkunskaper.