Matematik 2

Matematikens språk 2
motsvaras av matematik 2a, b eller c.

Syfte

Du får möjlighet att utveckla och bredda din förmåga att arbeta matematiskt och utveckla din förståelse för matematikens begrepp och metoder.

Kursmoment

  • Algebra
  • Geometri
  • Funktioner
  • Statistik (2b, 2c)

Arbetssätt

Individuellt anpassat arbetssätt. Såväl planering som upplägg utarbetas efter ditt behov. I matematikgrupperna läser man matematik på alla nivåer (1-3).

Kurslitteratur

Diskuteras fram i samband med kursstart utifrån dina framtidsplaner och behov av matematikkunskaper.