Matematik 3

Matematikens språk 3

motsvaras av matematik 3a, b eller c.

Syfte

Du får möjlighet att utveckla och bredda din förmåga att arbeta matematiskt och utveckla din förståelse för matematikens begrepp och metoder.

Kursmoment

  • Algebra
  • Derivator
  • Exponentialfunktioner
  • Funktionen y=ex
  • Integraler
  • Geometri (3c)

Arbetssätt

Individuellt anpassat arbetssätt. Såväl planering som upplägg utarbetas efter ditt behov. I matematikgrupperna läser man matematik på alla nivåer (1-3).

Kurslitteratur

Diskuteras fram i samband med kursstart utifrån dina framtidsplaner och behov av matematikkunskaper.