Naturkunskap 1

Naturen och människan
Motsvarar gymnasiet naturkunskap 1

Syfte
Syftet med kursen är att ge de studerande:

 • ökad kunskap om ekosystemens betydelse för en hållbar utveckling med fokus på energianvändning och naturresursutnyttjande
 • ökad kunskap om livsstilars påverkan på jordens miljö och naturresurser men även på den egna hälsan
 • ökad förmåga att söka kunskap och att ta ställning i miljöfrågor
 • grundläggande kunskaper om livets utveckling, cellers egenskaper, genetik
 • ökad förmåga att se bioteknikens konsekvenser och möjligheter
  samt övning i
  – muntlig presentation
  – att skriva
  – användandet av datorprogram som Word och PowerPoint

Huvudmoment

 • Ekologi
 • Energianvändning
 • Naturresursutnyttjande, mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • Livsstil, hälsa och vanor
 • Livets utveckling och olika celltyper
 • Genetik och bioteknik

Arbetsformer
Lektionsundervisning, grupp- och fördjupningsarbeten med muntlig redovisning, exkursioner och studiebesök. Kunskapstest, muntligt och skriftligt.

Litteratur
Huvudbok: väljs läsårsvis
Referenslitteratur