Naturkunskap 2

Från kvark till universum
Motsvarar gymnasiets Naturkunskap 2

Syfte

Målet för kursen är att ge de studerande:

  • grundläggande kunskaper och förståelse om människan
  • förmåga att på naturvetenskaplig grund ta ställning till den egna livsföringen
  • förmåga att söka och tillgodogöra sig naturvetenskaplig information

Huvudmoment

  • Materians uppkomst och jordens sammansättning
  • Evolution, cellers egenskaper och livets villkor
  • Grundläggande kemiska begrepp, materians uppbyggnad. Samband och skillnader mellan energi och materia.
  • Uppbyggnaden av kolföreningar som alkoholer, kolhydrater, fetter och proteiner
  • Upptäckter och framsteg inom t ex medicin, livsmedel och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv
  • Människokroppens organ och organsystem. Kroppens hormoner och nervsystem.

Arbetsmoment

Övning i muntlig och skriftlig presentation samt utveckling av användandet av datorprogram som Word och PowerPoint

Litteratur
Huvudbok: väljs läsårsvis
Referenslitteratur