Om skolan

Vision

Grimslövs folkhögskolas vision är att vi ska göra skillnad genom att studietiden på upplevs som en förändring i positiv riktning för alla våra studerande.

Verksamhetsidé och Inriktning

Tillsammans personal och deltagare på Grimslövs folkhögskola skapar vi förutsättningar för kunskaper genom studier och upplevelser med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Alla erbjuds möjligheten utvecklas som människor genom verksamheten vid vår skola. Våra deltagare får redskap för att kunna påverka sin individuella utveckling och vårt framtida samhälle.

Vad ska jag tänka på när jag väljer folkhögskola?

Välj en skola där du kommer att trivas! Bästa sättet att ta reda på det om du kommer att trivas är att göra ett besök hos oss innan du bestämmer dig. Kom till vår skola, träffa vår mycket kompetenta personal, se vårt trevliga internat och våra fina omgivningar. Helhetsbedömningen av verksamheten på Grimslövs folkhögskola just nu är att 98,1% av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda. Våra populära yrkesinriktade kurser ligger, år efter år, på ”20 i topplistan” av alla landets 156 folkhögskolor när det gäller antalet sökande per plats. Det är konkurrens om platserna på en populär skola!

Våra ekologiska livsmedel är kring 45% av de totala inköpen och målet är minst 50 %. Ekologisk frukost serveras och utöver det försöker vi att servera minst en ekologisk måltid i veckan. Vi är dessutom Aranea-certifierade och arbetar aktivt med miljöfrågor för en hållbar utveckling.

Att läsa på folkhögskolan är annorlunda jämfört med andra studieformer, vi tror på att förena teori och praktik och att låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Hos oss studerar du ofta ämnesövergripande och utgår från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Ditt aktiva deltagande i gruppen är mycket viktig, du är med och påverkar din utbildning och utveckling i ett växelspel med andra. Den dialoginriktade pedagogiken ger både långsiktig livskunskap, faktakunskaper, erfarenhet och formell kunskap för vidare studier.

Vad krävs för att bli antagen till Grimslövs folkhögskola?

Vi gör en bedömning av de sökandes behov, förutsättningar och försöker skapa studiegrupper som är sammansatta av deltagare med olika kön, åldrar och erfarenheter. Stor vikt lägger vi vid din attityd, inställning och motivation till att studera.
Vi ser gärna att du som söker till oss vill bo på vårt internat under studietiden. Det ger dig en social gemenskap som bidrar till att de kunskaper som undervisningen ger fördjupas i möten och samtal på fritiden.

De formella förkunskapskrav som varje kurs kräver hittar du under respektive kurs. Ring eller e-posta till oss och boka in en tid för ditt besök.Ta chansen att vistas i en ny utvecklande miljö!

Vi ses!