Om skolan

Vision

Vår vision är att Att göra skillnad och på det viset bidra till Region Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för alla våra studerande.

Verksamhetsidé och Inriktning

Tillsammans skapar vi förutsättningar för kunskaper genom studier och upplevelser med inriktning på Hälsa, Friskvård och Kultur i ett brett perspektiv. Alla erbjuds möjligheten utvecklas som människor genom verksamheten vid vår skola.

I enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Region Kronobergs hälsopolicy, ger vi alla våra studerande på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling, med fokus på hälsa, friskvård och kultur. Våra deltagare får redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen.

Vad ska jag tänka på när jag väljer folkhögskola?

Välj en skola där du kommer att trivas! Bästa sättet att ta reda på det om du kommer att trivas är att göra ett besök hos oss innan du bestämmer dig. Kom till vår skola, träffa vår mycket kompetenta personal, se vårt trevliga internat och våra fina omgivningar. Helhetsbedömningen av verksamheten på Grimslövs folkhögskola just nu är att  98,1% av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda. Våra populära yrkesinriktade kurser ligger, år efter år, på ”20 i topplistan” av alla landets 148 folkhögskolor när det gäller antalet sökande per plats. Det är konkurrens om platserna på en populär skola!

Ekologiska livsmedel är kanske viktigt för dig. Våra  ekologiska livsmedel närmar sig 20% av de totala inköpen och målet är minst 25 %. Ekologisk frukost serveras och utöver det försöker vi att servera minst en ekologisk måltid i veckan. Vi är dessutom Aranea certifierade och arbetar aktivt med miljöfrågor för en hållbar utveckling.

Att läsa på folkhögskolan är annorlunda jämfört med andra studieformer, vi tror på att förena teori och praktik och att låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Hos oss studerar du ofta ämnesövergripande och utgår från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Ditt aktiva deltagande i gruppen är mycket viktig, du är med och påverkar din utbildning och utveckling i ett växelspel med andra. Den dialoginriktade pedagogiken ger både långsiktig livskunskap, faktakunskaper, erfarenhet och formell kunskap för vidare studier.

Vad krävs för att bli antagen till Grimslövs folkhögskola?

Vi gör en bedömning av de sökandes behov, förutsättningar och försöker skapa studiegrupper som är sammansatta av deltagare med olika kön, åldrar och erfarenheter. Stor vikt lägger vi vid din attityd, inställning och motivation till att studera.

Vi ser gärna att du som söker till oss vill bo på vårt internat under studietiden. Det ger dig en social gemenskap som bidrar till att de kunskaper som undervisningen ger fördjupas i möten och samtal på fritiden.

De formella förkunskapskrav som varje kurs kräver hittar du under respektive kurs. Ring eller e-posta till oss och boka in en tid för ditt besök.
Ta chansen att vistas i en ny utvecklande miljö!

Vi ses!