Elevhälsan

Vi finns till för alla deltagare på Grimslövs folkhögskola!
Elevhälsan består av kurator, rektor, biträdande rektor, restaurangchef och internatföreståndare.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Kurator

Patrik Welander
Mobil: 070-3744400
e-post: info@patrikwelander.se
Plats: Källaren i huvudbyggnaden (bredvid KHDs arbetsrum/mediasal)

Bokning sker via sms eller epost. Avbokning sker i god tid via sms till Patrik.

Hur kan kuratorn stötta?

  • Hälsosamtal
  • Krishantering
  • Stödsamtal
  • Samtal om livsåskådningsfrågor
  • Samlevnads och relationsfrågor
  • Alkoholprevention
  • Gruppsamtal
  • Coachning, mål på kort och lång sikt
  • Stress och sömnskola

Om du behöver ta kontakt med Hälso- och Sjukvård

Sjukvårdsrådgivningen
Dygnet runt – 11 77

Ambulans
Dygnet runt – 112

Vislanda Vårdcentral:
Tidsbokning – må-fr 8.00-17.00, 0472-59 44 00

Distriktssköterskemottagning:
Grimslövs folkhögskola
Tidsbokning: må-fr 8.00-17.00, 0472-59 44 00
Öppettider: to kl 08.00-11.30

Barnhälsovård, BVC:
Grimslövs folkhögskola
Öppettider: må kl 13.15-16.15

Sex o Samlevnad:
Sesam mottagning, 0470-58 76 50

Jourläkarcentralen
Växjö, 0470-58 78 00

Vuxenpsykiatriska kliniken
Akutmottagningen, 0470-58 61 00

Centrallasarettet
Växjö, 0470-58 80 00

Tandvården Vislanda Ek.för.
0472-308 80
Gröna gatan 8 Vislanda
tandvarden.vislanda@telia.com

Elevvårdsplan

Elevhälsan:

Rektor
Biträdande rektor
Kurator
Internatföreståndare
Vid behov kallas:
Kursföreståndare/Kurslag/Lärare

Arbetsgång vid studerandeärenden:

1) Berörd personal /Kursföreståndare. I första hand löses akuta förseelser/problem av närmast berörd personal. Alla anställda har skyldighet och ansvar att arbeta med elevvård och samtidigt arbeta förebyggande.

2) Elevhälsan. Vid allvarligare förseelser/problem anmäls deltagarärendet till elevhälsan, som i samverkan med kursföreståndare tar beslut om fortsatta hjälp- stödåtgärder.

3) Vid akutfall: Rektor, ambulans och polis

Kurator
Informella samrådsmöten mellan kuratorer sker 1-2 gånger per termin.
Avbokning sker i god tid via sms till Patrik. Utebliven avbokning kan debiteras med 600 kr.

Övrigt:
telefonnummer till Vårdcentral Vislanda: 0472/59 44 00
telefonnummer till Vuxenpsykiatriska kliniken
Akutmottagningen: 0470-58 61 00

Om du vill spara denna information, var god ladda ner dokumentet här.

Uffe Tannerfalk
Rektor