Övriga kurser

Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal

Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal som kommer till Sverige för att arbeta. Det kan röra sig om personer helt utan kunskaper i svenska men även personer som arbetat i landet ett tag men som vill förbättra sina språkkunskaper.

Språkutbildning

Språkutbildning med medicinsk inriktning

Utbildningen riktar sig till personer som har en läkar- eller sjuksköterske­examen från ett utomeuropeiskt land.

Språkutbildning med medicinsk inriktning

Sommarkurser

Vänder sig till människor i alla åldrar med skiftande bakgrund och erfarenheter. Sommarkurserna täcker ett brett spektra av ämnen.

Årets sommarkurser