Alla kan sjunga!

För vem: Kursen riktar sig till alla som vill sjunga. Det är det som är så kul att alla kan sjunga.

Innehåll: Kursen går ut på att ”Du lär dig att sjunga med kroppen till 100 % ” d.v.s. Jag, som kursledare, kommer med en bruksanvisning på hur du ska göra för att få en vacker och fullvärdig ton. Vi börjar med övningar såsom skalor ”komma -loss- övningar” Sedan sjunger vi tillsammans i stämsång, kanon eller liknande. Efter det sjunger vi sånger solo eller om det känns bättre två och två. Repertoaren anpassas efter deltagarnas önskemål och mina råd.

Tid: v. 27, 2-6 juli 2018
Antal dagar: 5

Pris för kost och logi: 4 395 kr.

Kursledare: Agneta Hellsing, sångpedagog

Ev. frågor om kursen: agneta.hellsing@telia.com

Anmälan senast den 18 maj 2018