Alla kan sjunga

 

För vem: Kursen riktar sig till alla som vill sjunga. Det är det som är så kul – att alla verkligen kan sjunga.  

 

Innehåll: Kursen går ut på att ”Du lär dig att sjunga med kroppen till 100 % ” d.v.s. jag, som kursledare, kommer med en ”bruksanvisning” på hur du ska göra för att få en vacker och fullvärdig ton. Vi börjar med övningar såsom skalor och ”komma loss övningar” därefter sjunger vi tillsammans i stämsång, kanon eller liknande. Efter det sjunger vi sånger solo eller om det känns bättre två och två. Repertoaren anpassas efter deltagarnas önskemål.  

Tid: v. 27, 1-5  juli 2019

Antal dagar: 5

Pris för kost och logi: 4 595 kr. (inklusive materialkostnad).  

Kursledare: Agneta Hellsing, sångpedagog Ev. frågor om kursen: agneta.hellsing@telia.com

Anmälan senast den 20 maj 2019. Anmälan är bindande. Vid avbeställning senare än 14 dagar före kursstart, debiteras 25 % av kurskostnaden.