För vem: kursen vänder sig till dig som arbetar som coach/handledare och vill få ökad kunskap om hur du själv får mer kraft och att få andra att utvecklas.

Innehåll: Alla är vi olika och vi villa bli bemötta olika. Hur bemöter vi dem som behöver stärka sig själva och utvecklas för att kunna ta nya steg framåt? I kursen varvar vi teori och praktik, du som deltagare, får med dig värdefulla verktyg att kunna använda dig av direkt efter kursens avslut. Du får kunskap om och träning i att hjälpa andra att stärka sig själva. Du lär dig också att utöva det coachande förhållningssättet för att få andra att växa och utvecklas.

Tid: v. 26, 25-29 juni 2018

Antal dagar: 5

Pris för kost och logi: 4 395 kr.

Kursledare: Sara Odén, har lång erfarenhet inom föreläsningar, utbildning och coaching.

Ev. frågor om kursen: 0707-33 24 77, e-post: sara@vitavis.se

Läs mer om VitaVis på www.vitavis.se

Anmälan senast den 18 maj 2018.