Kreativt skrivande med inslag av mindfulness och meditation

För vem: Kursen vänder sig både till nybörjare och till dig som har skrivit länge

Innehåll: Vi arbetar med lekfulla och enkla skrivövningar, använder våra sinnen och kroppen för att komma åt ett kreativt flöde. Inslag av meditation och mindfulness är en hjälp för att koppla bort den analytiska delen av hjärnan och skriva texter som berör. Tanken är att försöka få idéerna att komma fram genom språket i stället för tvärtom, ge saker substans genom att använda känslor och erfarenheter. Under kursens gång får du med dig en rad verktyg kring gestaltning och lär dig hur man via gestaltning skapar karaktärer och scener/bilder som ger tryck i texten. Fokus ligger på processen, att skriva mycket och att känna att man faktiskt kan. Det är en lustfylld och inspirerande kurs som utmanar till nya tankar. 

 

Tid: v. 27, 1-5 juli 2019
Antal dagar: 5
Pris för kost och logi: 4 695 kr, (inklusive materialkostnad).

 

Kursledare: Viktoria Myrén
Ev. frågor om kursen: 070-442 87 65, e-post: viktoria.myren@telia.com

Anmälan senast den 20 maj 2019.

Anmälan är bindande. Vid avbeställning senare än 14 dagar före kursstart, debiteras 25 % av kurskostnaden.