Lerbygge, odling och hållbarhet!/Inställd

Kursen är inställd!

För vem:

Du som är nyfiken och vill lära dig mer om naturliga material och naturliga sysslor. Vi kommer att prova på lerbygge, bygga odlingsbäddar, bygga gärdsgård samt slipa och hantera enkla verktyg. Vi lägger fokus på hållbarhet och återbruk samt kommer att ge en kort introduktion till permakultur och gå igenom några metoder för planering t.ex. hur man ritar kartor och analyserar ett problem.

Innehåll:

Innehållet i denna femdagarskurs är inte hugget i sten och det finns utrymme för modifikationer beroende på gruppen. Den röda tråden är hållbarhet och hushållning med resurser.

Vi kommer att gå igenom lera som byggnadsmaterial, dess fördelar såsom lång hållbarhet, återbruk och otalet användningsområden m.m. Du lär dig blanda och använda detta fantastiska naturmaterial. Du lär dig om grunderna i odling såsom bygga bäddar, skogsträdgården och sticklingsförökning. Permakultur behandlas som en självklar del i vardagen och du lär dig hur du kan planera, genomföra och underhålla dina idéer. Vi bygger också gärdsgård på gammalt och nytt vis och går igenom viktiga egenskaper hos materialet som används. Vi kommer också att bygga andra användbara saker i återbrukets tecken och gå igenom hur vi underhåller verktyg såsom knivar, yxor och stämjärn.

 

Odling 3Odling 2Odling 1

 

 

 

 

 

Tid: v. 26, 26 – 30 juni 2017.

Antal dagar: 5

Pris för kost och logi: 4 235 kr, materialkostnad tillkommer.

 

Kursledare: Ylvali Falk Groblad och Dagar Groblad.

Ylvali och Dagar lever och verkar på en gård nära folkhögskolan. De sysslar med självförsörjning, återbruk, resurssnåla system inom odling, djurhållning och skogsbruk mm. Ylvali är utbildad inom självhushållning och odling, samt är cetifierad zonterapeut m.m. Dagar är utbildad byggnadsvårdare och studerar heltid för att bli miljötekniker.

Ev. frågor om kursen:

0768037708 eller 0733541758

ylvali.groblad@gmail.com och dagar.groblad@gmail.com

Mer info på: www.gardenbergsnas.se

Anmälan senast den 12 maj 2017