Medkänsla och Mindfulness

Finn glädje och krafter i nuet

mindfulness övning

Kursen är för dig som är nybörjare eller har lång erfarenhet av mindfulnessträning. Kursen är också lämplig för alla som är intresserade av att träna sina resurser i medkänsla.

Innehåll: Kursen är upplevelsebaserad där reflekterande möter teori. Vi övar uppmärksamhet inåt(tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser)och utåt genom sinnena (känsel, lukt, smak osv.) Vi tränar medveten närvaro genom förhållningssätt i vardagen för att få verktyg att
hantera utmaningar i våra liv genom ökad självinsikt och självmedkänsla.
Vi tränar kroppsmedvetenhet för att lyssna och öka förståelsen för kroppens behov och signaler. Träningen i självmedkänsla är en inbjudan att möta oss själv med respekt, värme och medkänsla i vardagen. Det har stöd i de senaste årens hjärn-och stressforskning. Mindfulness och medkänsla kan bidra till bättre relationer, högre livskvalité med minskad stress och öka vår förmåga att hantera livets utmaningar i vardagen.

Tid: v. 26, 25 – 29 juni 2018.

Antal dagar: 5

Pris för kost och logi: 4 395 kr. kr.

Kursledare: Kursledare – Anna Wejlemark, är leg. Psykiatrisjuksköterska och arbetar som beteendevetare i team med individ/ gruppbehandling .
Är utbildad MBSR-lärare på Center for Mindfulness Sweden. Instruktörsutbildning i MBKT, Qigonginstruktör samt meditationslärare. Anna har mångårig erfarenhet som gruppledare och arbete med människor i utveckling.

Ev. frågor om kursen: 073-927 88 14, e-post: anna.wejlemark@hotmail.com

Ansökan senast den 18 maj 2018.