Trädgårdstema med svetsning och smide

För vem: Kursen är för dig som är nyfiken på svetsning och järnsmide är detta ett bra tillfälle att få en inblick i järnets värld.

Innehåll: Vi jobbar med MIG-svets och enklare verkstadsmaskiner, i järnsmidet jobbar vi med traditionell stenkolsässja och med enkla verktyg. Du får träning i smidesteknik, svets, material- och verktygslära samt verkstadsteknik. Under kursen får du möjligheten att tillvarata din kreativa skaparlust för att utsmycka det gröna rummet. En kreativ vecka med mycket nya kunskaper utlovas.

Tid: v. 27, 2-6 juli 2018.
Antal dagar: 5
Pris för kost och logi: 4 395 kr. Materialkostnad tillkommer med 300 kronor.
Ev. frågor om kursen: Sirpa Gladenbring. Telefon: 0470-76 37 02, e-post: sirpa.gladenbring@kronoberg.se

Anmälan senast den 18 maj 2018.