Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal

Studier varvas med praktik

Sedan ett antal år tillbaka bedriver vi, förutom folkhögskoleutbildningar, språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal som kommer till Sverige för att arbeta. Det kan röra sig om personer helt utan kunskaper i svenska men även personer som arbetat i landet ett tag men som vill förbättra sina språkkunskaper. Utbildningen omfattar, förutom svenskundervisning, även studiebesök, motions- och fritidsaktiviteter samt allmän samhällsinformation. Allt för att underlätta och uppmuntra språkinlärningen. Vi tar även upp andra saker som är bra att känna till, så som husköp, barnomsorg, försäkringar, lagar m.m. Undervisningen är individanpassad och utgår från den enskilde individens kunskaper. Studier varvas i den mån det är möjligt med praktik på en arbetsplats. Målet är att deltagarna så fort som möjligt ska komma ut på sina respektive arbetsplatser.

Citat från Grimslöv Folkhögskola

Det är mycket roligt och stimulerande att jobba med så målmedvetna, ambitiösa och positiva elever. Susanne Blomqvist, Utbildningsansvarig

Citat från Grimslöv Folkhögskola

Jag är positivt överraskad. Jag hade inte förväntat mig att språkinlärningen skulle gå så snabbt och smidigt som den gjorde. Och med så bra resultat dessutom! Sven Johansson, Chef Patologen, Växjö Lasarett

Citat från Grimslöv Folkhögskola

Praktiken och undervisningen om det svenska samhället gjorde att övergången från studier till arbete blev naturlig och smidig.  Ute Krüger, Patolog, född i Tyskland

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds med grundläggande undervisning i svenska där vi fokuserar på grammatik, uttal, prosodi och konversation. Efterhand inriktas språkundervisningen alltmer mot medicinsvenska. Under hela studieperioden, och även efter att studierna avslutats, för vi en kontinuerlig dialog med arbetsgivarna för att förvissa oss om hur språkanpassningen och arbetet fortskrider. Under studietiden har deltagarna möjlighet att bo på skolans internat, där de får tillfälle att umgås med övriga elever och personal och därigenom träna språket ”på riktigt”. Dessutom är de givetvis, om de så önskar, med på de aktiviteter som skolan anordnar för de övriga eleverna. Intagning sker fortlöpande och utbildningens längd och omfattning avgörs i samråd mellan deltagare, lärare och arbetsgivare.

Ämneslista

Uttal och prosodi
Grammatik
Konversation
Svensk kultur och traditioner
Samhällsinformation
Medicinsvenska (ex. journalskrivning, anamnes) m.m.

För offert, kontakta Susanne Blomqvist på tel:
+46 (0)470-76 37 00 eller +46 (0)736-22 91 99.

Utbildningsplan sjukvårdspersonal.pdf