Profil/Yrkesinriktade kurser

2016-sarskildakurser

Utbilda dig mot ett specifikt yrke

Profil/yrkesinriktade kurser vänder sig i första hand till dig som vill utbilda dig mot ett specifikt yrke.

På Grimslövs Folkhögskola finns följande profil/yrkesinriktade kurser: