Hälsa / Friskvård – hälsoutvecklare och massageterapeut (EGY)

Hälsa / Friskvård

För dig som vill arbeta med hälsoutveckling, få en grundutbildning och utveckla dig själv.

Citat från Grimslöv Folkhögskola

Jag sökte Hälsa/friskvård för att få nya kunskaper som jag sedan kan tillämpa för att hjälpa andra individer till en bättre hälsa. Jag har även insett vikten av att satsa på mig och mitt välmående i första hand, vilket jag får möjlighet att göra här på Grimslövs folkhögskola. Elise

Citat från Grimslöv Folkhögskola

Jag sökte Hälsa/friskvård för att förändra min livsstil och sedan kunna jobba med hälsa i framtiden. En fantastisk skola med drivna och engagerade lärare som får mig att växa som människa. Jag är tacksam för att få chansen till denna otroliga resa.  Anna

Citat från Grimslöv Folkhögskola

Jag är här för att få en helhetsbild av hälsa och friskvård och för min personliga utveckling. Kursen har många praktiska moment och betonar samarbete. Jag hoppas därför att lusten kommer att bli min största drivkraft under året och även i framtiden. Eyvind Stephansson

Balans mellan kropp och själ

Livsstilscoachning
Kursen Hälsa / Friskvård vänder sig till dig som vill arbeta som diplomerad hälsoutvecklare med kompetens inom livsstilscoachning. Utbildningen är även till för dig som vill skaffa en grundutbildning för att studera vidare inom hälsoområdet och till dig som bara vill utveckla dig själv.

Hälso- och friskvårdspedagogik
Här ryms teman som hälsoläget i samhället, hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande arbete på olika arenor. Vi kopplar samman hälsoutveckling på individ- och gruppnivå med olika hälsopedagogiska metoder. Arbetsmiljö och hälsa behandlas i en egen delkurs.

Humanbiologi
Du kommer att studera kroppens anatomi och fysiologi, vilket sedan tillämpas i kurser som träningslära,  motionsmetodik och massage.

Hälsopromotion

Miljö- och friluftsmetodik
Samspelet mellan vår hälsa, vårt ekologiska tänkande och den omgivande miljön tas upp i en kortare kurs.
Friluftsliv utövas under en period på hösten, vintern och våren.

friluftsliv

Mat och hälsa
Utöver grundläggande näringslära innehåller denna kurs mat och matvanor kopplat till hälsa, miljö, träning, skiftarbete, traditioner och trender. Vi lär oss om matens ursprung och innehåll, kostregistrering, lagar mat tillsammans och gör studiebesök.

Mental hälsa
I kursen Mental hälsa ingår bl.a. psykologins grunder, hälsopsykologi, gruppsykologi och konflikthantering. Du får dessutom en fördjupning i samtalsträning, stresshantering, mental träning och olika avspänningstekniker.

Kommunikation
Vi går igenom kommunikationens grunder och varvar genomgående teori och praktik. Du kommer öva på att kommunicera både skriftligt och muntligt, göra presentationer, samtala och lyssna.

Massageterapeut
Efter grundkursen i massage ges en intensivkurs i slutet av läsåret. Denna specialkurs genomförs i Medicinskt Kursforums regi. Kursen består av fyra veckors heltidsstudier, praktik där du genomför trettio stycken behandlingar samt en avslutande fördjupningsvecka. I direkt anslutning till utbildningen genomför Branschrådet Svensk Massage en certifiering för alla deltagare som vill bli certifierade.

Arbetsmetodik
Vi ger en helhetssyn på människan utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Föreläsningar och praktiska övningar varvas med grupparbeten, enskilda arbeten, ledarskapsövningar, studiebesök och exkursioner. Tillsammans med dina kurskamrater utformar och genomför du också temadagar för olika grupper i samhället.

Specialkurser

I utbildningen ingår flera specialkurser. Alla är obligatoriska och ingår som en del av läsåret. Hit räknas certifiering till testledare och hälsoprofilbedömare (HPB), massörutbildning, hjärt-lungräddning (HLR), en veckas vinterfjällutbildning, alternativa behandlingsformer, två veckors praktik inom ett område du själv väljer samt projektarbete.

Certifiering

Året på Hälsa / Friskvård avslutas med en massörutbildning. Denna specialkurs genomförs i Medicinskt Kursforums regi. Kursen består av fyra veckors teori, sex veckors praktik där du genomför trettio stycken behandlingar samt en avslutande fördjupningsvecka. I direkt anslutning till utbildningen, genomför Branschrådet Svensk Massage en certifiering för alla deltagare som vill bli certifierade.

Kursspecifika kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri, men du betalar för litteratur, material, en fjällresa och certifieringen till massör. Du betalar ca. 18.000 kr för läsåret. Dessutom tillkommer internat- respektive externatkostnader enligt vår ekonomipolicy.

Ansökan

Till utbildningen antas varje år c.a 20-22 studerande. Vi brukar ha ungefär 100 sökande till dessa platser varför vi gör ett första urval där vi inbjuder cirka 50 sökande till en informationsträff. Träffen innehåller en presentation av skolan och kursen, rundvandring, möte med lärare och årets elever samt givetvis en intervju med de sökande.

När du söker till oss vill vi att du skickar med ett personligt brev och motiverar varför du vill studera hos oss, tillsammans med ansökningsblankett och hälsodeklaration. Naturligtvis hoppas vi att du kommer på vår informationsträff. Vi tror att det kan vara både trevligt och nyttigt för dig att besöka vår skola för att kunna bedöma om vår utbildning passar just dig.

Välkommen till oss på Hälsa och Friskvård!

 

Ämneslista

 • Hälsopedagogik
 • Hälsa i samhället
 • Motionsmetodik
 • Friluftsmetodik
 • Träningslära
 • Rörelse och dans
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Kost- och näringslära
 • Psykologi
 • Alternativa behandlingsformer
 • Massage
 • Muskeltöj
 • Mental träning
 • Stresshantering
 • Miljö och hälsa
 • Arbetsmiljö och stress
 • Etik
 • Presentationsteknik
 • Kommunikationsteori
 • Skapande verksamhet
 • Temaarbete
 • Projektarbete
 • Praktik

Specialkurser

 • Hälsoprofilbedömning (HPB)
 • Coachning och samtalsteknik
 • Ledarutbildning i motion
 • Hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Qigong
 • Zonterapi
 • Vinterfjällutbildning
 • Massörutbildning (med möjlighet till Certifiering enligt Branschrådet Svensk Massage)