Hälsoarbete

En stor del av vår utbildning i hälsoarbete är praktisk. Kursdeltagarna genomför olika temadagar om hälsa. Utöver de praktiska inslagen ingår även ett teoriavsnitt i hälsopromotion, utbildning i konditionstestning på cykel och en kurs i hälsoprofilbedömning.

Hälsodagar

 
  
  
 
  
  
  

Hälsoprofilbedömning