Betong mm

Målsättning

Att ge en bred inblick i olika material, tekniker och uttrycksätt

Att träna seendet, stimulera ett kreativt tänkande samt bidra till en personlig utveckling

Att förmå eleven att på ett kreativt sätt tillämpa kunskaperna i de olika verkstäderna

Att se möjligheterna att kombinera olika material tekniskt och estetiskt

 

Innehåll

  •  Grundläggande genomgångar och arbete i olika material
  • Arbete med handverktyg och maskiner
  • Verktygs-, material- och maskinlära
  • Nya och gamla hantverkstekniker

 

 

Arbetsformer

Individuellt arbete utifrån egna förutsättningar.

Koncentrerade genomgångar av material, tekniker och uttryck.

Samarbetet  mellan färg/form/design-väv/textil- trä/metall är utmärkande

Fortlöpande kritik, diskussioner och genomgångar under arbetet i verkstäderna

Teori varvas med det praktiska arbetet.

Givna och friare uppgifter, ofta temabaserade som är kopplade till olika material och tekniker.

Stort utrymme ges för fria experiment i olika material och uttryckssätt

Kontakt med industri, andra hantverkare för att lösa olika problem

Utåtriktad verksamhet/flera stora externa utställningar under läsåret.

Studiebesök, studieresor, praktik

 

Litteratur

kompendier