Färg & form

 

 

Målsättning

Att ge en bred inblick i olika material, tekniker och uttrycksätt

Att träna seendet, stimulera ett kreativt tänkande samt bidra till en personlig utveckling

Att förmå eleven att på ett kreativt sätt tillämpa kunskaperna i verkstäderna

Att ge en god grund för fortsatta studier inom området

Att skapa ett bra underlag för arbetsprover

 

Innehåll

 • Teckning i olika mtrl och tekniker: grafit, kol, tusch, torra och feta kritor mm
 • Skissteknik
 • Papperskunskap
 • Perspektivlära
 • Bild och mönsterkomposition
 • Illustration och grafisk formgivning
 • Arbete med informationsmaterial, layout, text/bild vid utställningar
 • Dig.bild(grundläggande photoshop, illustrator, indesign)
 • Färglära
 • Färg, pigment och bindemedel
 • Måleri : olika mtrl, tekniker och uttryck bl.a gouache, akvarell, tempera, akryl, blandtekniker mm
 • Konstgrafik- högtryck, genomtryck mm
 • Tredim.arbete: ex gips, betong, lera  mm
 • Kroki
 • Inramning, presentation, montering mm

 

Arbetsformer

Individuellt arbete utifrån egna förutsättningar.

Under ht koncentrerade genomgångar av material, tekniker och uttryck.

I varje moment arbetar eleverna mestadels på teman, dock under stor frihet

för att uppnå ett personligt uttryck. Konsthistoria och materiallära ingår i varje moment

Möjlighet till eget arbete finns på kvällar och helger.

Gemensamma diskussioner av olika lösningar på samma problem.

Individuella diskussioner kring bilder och personlig kritik av bilder.

Stor vikt läggs på vt kring arbetsprover, diskussion kring bilder, urval, presentation mm.

Utåtriktad verksamhet/flera stora externa utställningar under läsåret.

Studiebesök, studieresor, praktik