Formgivning/design

 

Målsättning

Att träna och utveckla ett bra formsinne

Att stimulera ett kreativt tänkande

Att ge insikt i hur form medvetet kan skapas, ordnas och påverkas

Att ge en helhetssyn på den skapande processen

Att med ord, bild, modeller mm träna förmågan att visualisera och presentera sina idéer

 

Innehåll

  • Form/designuppgifter,
  • Skissteknik, modellbygge mm,
  • Form och funktionsdiskussioner
  • Dig.bild(grundläggande photoshop, illustrator, indesign)
  • Gemensamma projekt,
  • Redovisningar, utställningar, presentationsteknik mm

 

Arbetsformer

Teori varvat med praktiskt arbete

Presentation och redovisning av uppgifter

Fortlöpande kritik, diskussioner och genomgångar (gemensamma/ individuella) under

Arbetsprocess från idé/skiss/modell till färdig produkt

Workbook

Studiebesök, studieresor, praktik mm