Metall

Målsättning

Att ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper.

Att ge en bred inblick i olika material, tekniker och uttrycksätt

Att stimulera ett kreativt tänkande samt bidra till en personlig utveckling

Att ta del av vårt rika kulturarv och inspirera till ett nytänkande anpassat till dagens behov

av konsthantverk och formgivning

Att ge en god grund för fortsatta studier inom området

 

Innehåll

  • Egen formgivning och tillverkning av föremål/objekt i stål och andra metaller
  • som mässing, koppar, aluminium mm
  • Arbete med handverktyg och maskiner
  • Verktygs-, material- och maskinlära
  • Gassvetsning, migsvetsning, mjuk-, hårdlödning
  • Kall- varm bearbetning, plåtformning
  • Plastisk bearbetning av stål(smide)
  • Ytbehandling/patinering

 

Arbetsformer

Individuellt arbete utifrån egna förutsättningar.

Under ht koncentrerade genomgångar av material, tekniker och uttryck.

Samarbetet  mellan färg/form/design-väv/textil- trä/metall är utmärkande för kursen

Fortlöpande kritik, diskussioner och genomgångar under arbetet i verkstäderna

Teori varvas med det praktiska arbetet.

Givna och friare uppgifter, ofta temabaserade som är kopplade till olika material och tekniker.

Stort utrymme ges för fria experiment i olika material och uttryckssätt

Utåtriktad verksamhet/flera stora externa utställningar under läsåret.

Studiebesök, studieresor, praktik

 

Litteratur

kompendier