Väv/textil

 

Målsättning

Att ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper.

Att ge en bred inblick i olika material, tekniker och uttrycksätt

Att stimulera ett kreativt tänkande samt bidra till en personlig utveckling

Att ta del av vårt rika kulturarv och inspirera till ett textilt skapande anpassat

till dagens behov av konsthantverk och formgivning.

Att ge en god grund för fortsatta studier inom området

Innehåll

  •  Egen formgivning och tillverkning av textila produkter
  •  Traditionell och experimentell vävning i olika material och tekniker
  •  Målad-, tryckt varp och annan dekorativ vävning
  •  Planering, uträkning, material- och bindningslära
  •  Tygtryck som fotoscreentryck och blocktryck
  •  Färgning, batik, fritt broderi, fria textila tekniker, tredim.arbete
  •  Avslutningar, monteringar mm

 

Arbetsformer

Individuellt arbete utifrån egna förutsättningar.

Under ht koncentrerade genomgångar av material, tekniker och uttryck.

Samarbetet  mellan färg/form/design-väv/textil- trä/metall är utmärkande för kursen

Fortlöpande kritik, diskussioner och genomgångar under arbetet i verkstäderna

Teori varvas med det praktiska arbetet.

Givna och friare uppgifter, ofta temabaserade som är kopplade till olika material och tekniker.

Stort utrymme ges för fria experiment i olika material och uttryckssätt

Utåtriktad verksamhet/flera stora externa utställningar under läsåret.

Studiebesök, studieresor, praktik

Litteratur

Stora vävboken,  kompendier, ref.litteratur i textilsalen