Vidare studier

Varje år söker så gott som alla KHDelever vidare till andra skolor. Du har stora möjligheter att ta dig vidare till utbildning på högskole- och universitetsnivå. I nuläget finns deltagare från KHD på de flesta konst och designutbildningarna i Sverige. På vårterminen ges mycket tid åt info. om olika utbildningar, arbetsprover mm och att jobba med sammanställningen av arbetsprover. Alla som vill söka vidare får hjälp med detta. Här nedan ser du några exempel på vilka utbildningsvägar man valt.

 
Bobby Steneby RCA London Evelina Textilhögskolan Borås Daniel Lunds konst/des.skola
Des.utb i Glasgow, Indien
Andrea konstskola Oslo Malmö Konsthögskola David Lunds konst.des.skola
Malmstens
Andreas Capella trä
 
David Linnéuniv. Växjö
Arkitekt KTH Sthlm
Erik Fidu Hällefors
Danmarks designskola
Gudde Arkitekt Lund TH
Julia Ölands konstskola
Des.Högsk Eindhoven
Andreas Krabbesholm DK
HDK Design
Frida Seth Beckmans Mode
 
Hanna Nyckelviken hantverkspedagog Alexander Ölands fhsk. Konstfack Emma Lunds konst.des.skola
St Martins London
 
Björn Snickarakademien Jakob Konstfack, Beckmans Jana Konsthögskolan/Textil Oslo
 
Hampus Steneby metall
HDK Design Gtbg
Sara Designhögskolan Umeå Anahi HV-skola Sthlm
 
Moa Leksands fhsk keramik
Konsthögskolan/keramik Oslo
Karin Tillskärarakademien Gtbg Petter Capella Keramik
Richard  Kosthögskolan/ konst Oslo Niklas Bergs Sthlm Clara Pernbys Målarskola Kungliga Konsthögskolan
 
Peter Steneby trä,  Da Capo Petra Gerlesborgsskolan,
Konstfack
Simon Lund TH Industridesign
Olle Steneby Textil des.
Eindhoven Textil
Kajsa Nordiska konstskolan Finl. Stefan  Linnéuniv. Växjö
Landskapsarkitekt Lund
   
Viktor produktdesign Oslo Mariana Steneby högsk. trä Hanna  Steneby Textil
Konsthögskolan, Textil Oslo
Johan KV konstskola Gtbg Anders Målarsk.Halmstad
Konsthögsk. Trondheijm
Hanna   HDK Textil
   
Petra Munka fhsk, Konsthögskolan
Sthlm
Sanna Linnéuniv. Växjö
HDK smyckedes.
Josef Nyckelviken,
Konstfack möbel/ inredn