Stipendiater 2014

Årest stipendiater och pristagare på Grimslövs folkhögskola är nu utsedda

Vi tackar alla deltagare för det här läsåret! Glad Sommar!

Grimslövs folkhögskola stipendiater 2014
Stipendiater Grimslövs folkhögskola 2014
från vänster:
Vanessa Connor, Jonatan Appelfeldt, Annie Nilsson, Linnéa Anderstaf,
Linneá Ekberg,  Erika Wolters, Marcus Almeida och Alicia Johansson

Stipendiet ur Bertil Lindhes fond som delas ut till deltagare som har visat stort intresse och engagemang i samhällsfrågor gick till:
Marcus Almeida, Allmän kurs Motion och Idrott 
och
Annie Nilsson, Allmän kurs Kultur/Kreativ media

Stipendiet ur Gertrud Stenows premiefond utdelas till deltagare för visat GOTT KAMRATSKAP och goda framsteg i studierna på kursen KHD.
I år tilldelas stipendiet:
Erika Wolters, KHD
och
Jonatan Appelfeldt, KHD

Stipendier ur Johannes och Anna Strandmarks premiefond utdelas till deltagare som har visat flit och framsteg i studierna. I år går stipendiet till två deltagare:
Vanessa Connor, Allmän kurs Motion och Idrott
och
Alicia Johansson, Allmän kurs Motion och Idrott 

 Grimslövs folkhögskolas Elevförbunds stipendium delas ut till den eller de deltagare som:
 – aktivt bidragit till gemensamma aktiviteter vid skolan
 – bidragit till att skapa god folkhögskoleanda
 – visat ansvar och tagit initiativ

I år delas Elevförbundets stipendie mellan tre deltagare:
Linnéa Ekberg, KHD
och
Linnéa Anderstaf, Häsa/Friskvård

Utdelning av priset som årets gourmet.
Årets Gourmet – en utmärkelse instiftat av Restaurang Grundtvig.
Gourmet kommer från franskans gourmet, är en person som lägger stor vikt vid god mat. (källa: wikipedia)
En person som är sakkunnig vad gäller mat; person som lägger stor vikt vid kvalitet och smak på mat (källa:wiktionary.org/wiki/gourmet)
Deltagaren som får priset ska inte bara vara en finsmakare utan också en trevlig och vänlig person som förgyller vår vardag.
En person som gör det till en fröjd att arbeta i Restaurang Grundtvig.
I år går priset till Peter Widman, Turism

Priset som läsårets kulturglädjespridare går i år till till 3 personer för en fantastisk kulturglädjespridning och framförallt miljöarbete i framkanternas framkant.
Årets kulturglädjespridare är:
Johan Danielsson, KHD 

Stort grattis till alla stipendiater och pristagare!!!