Elevförbundet

Elevförbundsfest, Grimslövs folkhögskola 2019

Tid: Lördagen den 4 maj 10.00 – 16.30.

Preliminärt Program:

10. 00 – 11.00 Samling med kaffe i matsalen
11.00 – 11.30 Värdelever visar vägen till Hörsalen
11.30 – 13.00 Program i Hörsalen
13.00 – 14.15 Lunch
14.15 – 15.30 Värdeleverna lotsar er till platsen för fotografering
15.30 – 16.30 Bildspel i Hörsalen
16.30 – Fortsatt samvaro så länge som önskas

[1] Glöm inte att meddela önskemål om specialkost i samband med din anmälan.

Anmälan görs i första hand till din kontaktperson (se inbjudan) om du är jubilar, eller direkt till folkhögskolan: tel. 0470-76 37 00; e-post: fh-grimslov@kronoberg.se

Pris: 250: – (ink. eftermiddagskaffe)

Om du är långväga ifrån, så finns det möjlighet att övernatta några hundra meter från folkhögskolan på Ekhagen kurs & konferens, tel. 072-083 18 91.

Om du vill kontakta dina kurskamrater för att stämma träff på skolan behöver du en adresslista på din klass. Om du är jubilar kontakta elevförbundet.

Sista anmälningsdag är tisdagen den 18 april

Välkommen!

Till elevförbundsfesten inbjuds 5, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 65+ -års jubilarer från 2018 och 2019. (Inte: 15, 25, 35, 45). Elevförbundsfesten år 2018 ställdes in.

Vi har tidigare år skickat ut drygt 1 000 brev till jubilarer, varav c:a 10 % idag hörsammar inbjudan. Med tanke på höga portokostnader, ett omfattande arbete med att uppdatera adresslistor, göra utskick och minskande antal deltagare, så kommer vi på årsmötet att ta upp och diskutera hur vi i framtiden skall hantera kommande elevförbundsfester. Med tanke på alla olika sociala medier som är tillgängliga, behöver vi fundera på om det idag är tillräckligt stort intresse för att fortsatt anordna elevförbundsfester på nuvarande sätt?

Årsmöte 2018 i elevförbundet

Elevförbundet håller årsmöte på Grimslövs folkhögskola i matsalen.

Tid: Torsdagen den  19 april 2018 kl. 17.00 i samband med elevernas kvällsmat.

Önskar Du närvara vid årsmötet så hör av dig för att vi skall kunna förbeställa fika. Önskar Du kvällsmat så kostar det 75:-. Meddela Anders om närvaro, tfn 070-55 90 831.

Klasslistor

Elevförbundet har påbörjat arbetet med att ta fram klasslistor i pappersform för arkivering på folkhögskolan. De adresserna är då de senast kända vid klassens senaste jubileum. Därefter uppdateras listorna vid klassens nästa inbjudan.

Elevförbundet: Grimslövs folkhögskolas elevförbund har gamla anor, det bildades 1883-84. Som medlem i Elevförbundet räknas alla som en gång varit elev på skolan. Elevförbundet leds av en styrelse som väljs varje år på årsmötet. Styrelsens viktigaste uppgift är att varje år anordna en Elevförbundsfest. Ett skolmuseum invigdes vid skolans 125-årsjubileum. Det kom till i ett samarbete mellan skolan och elevförbundet.

Styrelse 2017-2018

Ordförande Anders Arvidsson
Pehr Hörbergsväg 1
343 73 Virestad
0476-232 46 eller 070-55 90 831
arvidanders30@gmail.com

Kassör  Stig Lindahl
Lyckebo
340 32 Grimslöv
0470-75 04 86 eller 076-828 83 18
ls.lindahl@telia.com

Sekreterare Lenah Aschan
Björkelund340 32 Grimslöv
0470-75 04 87, 070-533 53 83
lenah.aschan42@gmail.com

Ledamot Luis Munoz Meza
Lekarydsvägen 44
342 34 Alvesta
0472-139 97, 070-730 36 97
talagante1342@hotmail.com

Ledamot Christer Berg
Portalvägen 6
352 61 Växjö
tel 0470-63919,  070-5787290
christer.berg@lnu.se

Ledamot Ulla Lennartsson
Södra Järnvägsgatan 24 AK
352 29 Växjö
0470-180 88

Ledamot Arne Johansson
Grimslöv Kronogård 1
340 32 Grimslöv
0470-75 07 60, 076-33 97 601
Arne.4704@gmail.com

Valberedning Roger Andersson
Ringvägen 38,
340 32 Grimslöv
070-146 83 37
naturobildning.@telia.com

Protokoll Dagordningar

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse för 2017

Årsmöte 140426 Grimslövs folkhögskolas Elevförbund

Protokoll Elevförbundet Årsmöte 20 april 2013.pdf

Protokoll Elevförbundet Årsmöte 5 maj 2012 (PDF-fil)

Protokollet från årsmötet 9:e april 2011 (PDF-Fil)

Protokollet från årsmötet 9:e maj 2009 (Word-dokument)