Fritidsaktiviteter

En stor del av din fritid kommer att gå åt till studier men det finns ändå tillfällen då du har tid för andra fritidsaktiviteter. På skolområdet hittar du två fullt utrustade idrottshallar, ett gym, datasalar samt vacker natur som lockar och inbjuder till friluftsliv. Om du har lust så slå dig ner i biblioteket och läs en bok, surfa på internet eller ägna dig åt någon form av skapande. Varför inte delta i några av de spännande och roliga arrangemang som ordnas på skolan? Är du sugen på puls finns universitetsstaden Växjö på 2 mils avstånd, dit det går bussar med jämna mellanrum. Här hittar du ett rikt utbud av kultur, idrott, shopping och nöjen.

Folkhögskoleaktiviteter

Under läsåret deltar du i olika aktiviteter för att lära känna dina kurskamrater och andra elever på skolan. Några exempel:

  • ”komma-samman-dagar”
  • intresseväckande temadagar
  • tillfällen när alla skolans elever och personal gör trevliga saker tillsammans
  • tillval som skolan erbjuder exempelvis bollspel, aerobics, musik, bild etc.
  • fritidsaktiviteter anordnade av elevkåren